Edictes al BOPG

Exercici: 2021 Bop: 110-0 Edicte: 4937 AJUNTAMENT DE SANT GREGORI - Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del Torrent Vidal
Exercici: 2021 Bop: 110-0 Edicte: 4904 AJUNTAMENT DE SANT GREGORI - Aprovació inicial del conveni de cessió d'una parcel·la al Torrent Vidal
Exercici: 2021 Bop: 103-0 Edicte: 4521 AJUNTAMENT DE TORRENT - Contractació d'urgència de personal interí, auxiliar adminstrativa
Exercici: 2021 Bop: 103-0 Edicte: 4506 AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA - Aprovació definitiva del projecte executiu per a l'endegament del torrent de pas entre els carrers de la via i del Pla de l'Estany
Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 3862 AJUNTAMENT DE VIDRERES - Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de la UA 18 Torrent Serradell-Sud
Exercici: 2021 Bop: 82-0 Edicte: 3356 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 69-0 Edicte: 2747 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació definitiva del canvi de modalitat urbanística del PAU Torrent dels Agustins de Bolvir
Exercici: 2021 Bop: 55-0 Edicte: 2098 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 48-0 Edicte: 1773 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació conveni d'actualització de la delegació competencial dels serveis d'atenció social primària entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i els ajuntaments de Begur, Fontanilles, Mont-ras, Pals, Regencós i Torrent
Exercici: 2021 Bop: 40-0 Edicte: 1401 AJUNTAMENT DE VIDRERES - Informació pública de la reparcel·lació voluntària UA 18 "Torrent Serradell Sud" Vidreres