Edictes al BOPG

Exercici: 2020 Bop: 222-0 Edicte: 8338 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 203-0 Edicte: 7442 AJUNTAMENT DE TORRENT - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 202-0 Edicte: 7417 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits del pressupost per a 2020
Exercici: 2020 Bop: 201-0 Edicte: 7358 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 177-0 Edicte: 6508 AJUNTAMENT DE SERINYÀ - Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització de la vorera cantonada c/Figueres i c/Torrent
Exercici: 2020 Bop: 160-0 Edicte: 5937 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits número 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 158-0 Edicte: 5826 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Aprovació definitiva del Projecte de millores en els filtres de l'ETAP de Torrent
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5572 AJUNTAMENT DE TORRENT - Informació pública d'un projecte d'actuació específica i l'estudi d'impacte i integració paisatgística en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5534 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 01/2020
Exercici: 2020 Bop: 140-0 Edicte: 4951 AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER - Aprovació definitiva del projecte de reurbanització de la travessera del Torrent a la Cellera de Ter . Ref. 3045-000002-2020 (X2020000361)