Edictes al BOPG

Exercici: 2022 Bop: 113-0 Edicte: 5266 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4539 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació 2022
Exercici: 2022 Bop: 90-0 Edicte: 3929 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 75-0 Edicte: 3066 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 68-0 Edicte: 2667 AJUNTAMENT DE CELRÀ - Aprovació definitiva del projecte d'obra ordinària municipal titulat "Canalització del torrent Isidre Rossell i Gimbernat de Celrà - Fase 2" (Expedient x202200162)
Exercici: 2022 Bop: 63-0 Edicte: 2409 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Acord de dissolució i liquidació de la Mancomunitat Intermunicipal dels Ajuntaments de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent
Exercici: 2022 Bop: 62-0 Edicte: 2346 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 58-0 Edicte: 2133 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística per a construcció d'un camí i passera sobre torrent per a l'accés a Can Pau
Exercici: 2022 Bop: 52-0 Edicte: 1884 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació definitiva del projecte de desplegament de la xarxa de fibra òptica
Exercici: 2022 Bop: 52-0 Edicte: 1875 AJUNTAMENT DE RIPOLL - Aprovació de la constitució de la Junta de Compensació del sector PAU 4.01 "Mas Torrents"