Edictes al BOPG

Exercici: 2021 Bop: 182-0 Edicte: 7874 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Aprovació de convenis de col·laboració amb el Consorci de la Costa Brava i incoació de procediment per a la mutació demanial subjectiva per canvi d'administració pública
Exercici: 2021 Bop: 176-0 Edicte: 7797 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació urbanística (PAU) Torrent dels Agustins
Exercici: 2021 Bop: 166-0 Edicte: 7427 AJUNTAMENT DE TORRENT - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 158-0 Edicte: 7220 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 142-0 Edicte: 6440 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 113-0 Edicte: 5117 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació inicial de l'expedient 1/2021 de modificació de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 110-0 Edicte: 4937 AJUNTAMENT DE SANT GREGORI - Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del Torrent Vidal
Exercici: 2021 Bop: 110-0 Edicte: 4904 AJUNTAMENT DE SANT GREGORI - Aprovació inicial del conveni de cessió d'una parcel·la al Torrent Vidal
Exercici: 2021 Bop: 103-0 Edicte: 4521 AJUNTAMENT DE TORRENT - Contractació d'urgència de personal interí, auxiliar adminstrativa
Exercici: 2021 Bop: 103-0 Edicte: 4506 AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA - Aprovació definitiva del projecte executiu per a l'endegament del torrent de pas entre els carrers de la via i del Pla de l'Estany