Edictes al BOPG

Exercici: 2021 Bop: 69-0 Edicte: 2747 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació definitiva del canvi de modalitat urbanística del PAU Torrent dels Agustins de Bolvir
Exercici: 2021 Bop: 55-0 Edicte: 2098 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 48-0 Edicte: 1773 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació conveni d'actualització de la delegació competencial dels serveis d'atenció social primària entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i els ajuntaments de Begur, Fontanilles, Mont-ras, Pals, Regencós i Torrent
Exercici: 2021 Bop: 40-0 Edicte: 1401 AJUNTAMENT DE VIDRERES - Informació pública de la reparcel·lació voluntària UA 18 "Torrent Serradell Sud" Vidreres
Exercici: 2021 Bop: 32-0 Edicte: 1074 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 32-0 Edicte: 1043 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Exposició pública del canvi de modalitat urbanística PAU Torrent dels Agustins de Bolvir
Exercici: 2021 Bop: 10-0 Edicte: 126 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2021 Bop: 4-0 Edicte: 10136 AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA - Aprovació inicial del Projecte executiu per a l'endegament del torrent de pas entre els carrer de la via i del Pla de l'Estany
Exercici: 2020 Bop: 238-0 Edicte: 9168 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2020 Bop: 230-0 Edicte: 8776 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2020