Edictes

Exercici: 2020 Bop: 100-0 Edicte: 2956 AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER - Aprovació inicial del Projecte de reurbanització de la Travessera del Torrent de la Cellera de Ter
Exercici: 2020 Bop: 73-0 Edicte: 2347 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació d'uns padrons fiscals per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 29-0 Edicte: 882 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 9833 AJUNTAMENT DE TORRENT Edicte d'aprovació inicial del Pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 236-0 Edicte: 9705 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT Edicte d'aprovació definitiva del pressupost 2020
Exercici: 2019 Bop: 225-0 Edicte: 9113 AJUNTAMENT DE TORRENT Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient 3/2019 de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 225-0 Edicte: 9112 AJUNTAMENT DE TORRENT Edicte d'inici del procediment de l'adhesió al Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua
Exercici: 2019 Bop: 216-0 Edicte: 8837 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8704 AJUNTAMENT DE TORRENT Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte tècnic
Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8470 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT Edicte d'aprovació inicial del pressupost i la plantilla per a l'any 2020