Edictes

Exercici: 2019 Bop: 170-0 Edicte: 6918 AJUNTAMENT DE TORRENT Anunci referent al règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes
Exercici: 2019 Bop: 161-0 Edicte: 6755 AJUNTAMENT DE GER Edicte d'informació pública de l'expedient d'ordenació de contribucions especials per a l'execució de les obres d'arranjament del Torrent de les Valls
Exercici: 2019 Bop: 157-0 Edicte: 6615 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT Edicte d'informació pública d'unes memòries valorades
Exercici: 2019 Bop: 156-0 Edicte: 6588 AJUNTAMENT DE TORRENT Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 156-0 Edicte: 6554 CONSORCI DE LA COSTA BRAVA - ENTITAT LOCAL DE L'AIGUA Anunci d'aprovació inicial del projecte d'obra local ordinària "Projecte constructiu de connexió de la canonada de "Platja-d'Aro - ETAP de Torrent" amb l'arqueta del municipi de Mont-ras"
Exercici: 2019 Bop: 132-0 Edicte: 5349 AJUNTAMENT DE TORRENT Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 108-0 Edicte: 4440 AJUNTAMENT DE TORRENT Edicte d'aprovació del Pla econòmic financer 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 105-0 Edicte: 4287 AJUNTAMENT DE TORRENT Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3649 AJUNTAMENT DE TORRENT Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 80-0 Edicte: 3146 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018