Edictes

Exercici: 2019 Bop: 108-0 Edicte: 4440 AJUNTAMENT DE TORRENT Edicte d'aprovació del Pla econòmic financer 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 105-0 Edicte: 4287 AJUNTAMENT DE TORRENT Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3649 AJUNTAMENT DE TORRENT Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 80-0 Edicte: 3146 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 78-0 Edicte: 2982 AJUNTAMENT DE TORRENT Edicte d'informació pública d'un projecte i de la relació de béns i drets afectats
Exercici: 2019 Bop: 73-0 Edicte: 2735 AJUNTAMENT DE TORRENT Edicte d'aprovació del règim de retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes
Exercici: 2019 Bop: 71-0 Edicte: 2643 AJUNTAMENT DE TORRENT Edicte d'exposició pública del pressupost general per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 61-0 Edicte: 2201 AJUNTAMENT DE TORRENT Edicte de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 39-0 Edicte: 1252 AJUNTAMENT DE TORRENT Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 241-0 Edicte: 10636 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019