Edictes al BOPG

Exercici: 2020 Bop: 177-0 Edicte: 6508 AJUNTAMENT DE SERINYÀ - Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització de la vorera cantonada c/Figueres i c/Torrent
Exercici: 2020 Bop: 160-0 Edicte: 5937 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits número 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 158-0 Edicte: 5826 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Aprovació definitiva del Projecte de millores en els filtres de l'ETAP de Torrent
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5572 AJUNTAMENT DE TORRENT - Informació pública d'un projecte d'actuació específica i l'estudi d'impacte i integració paisatgística en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5534 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 01/2020
Exercici: 2020 Bop: 140-0 Edicte: 4951 AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER - Aprovació definitiva del projecte de reurbanització de la travessera del Torrent a la Cellera de Ter . Ref. 3045-000002-2020 (X2020000361)
Exercici: 2020 Bop: 139-0 Edicte: 4916 AJUNTAMENT DE SERINYÀ - Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de la vorera de la cantonada dels carrers Figueres i Torrent
Exercici: 2020 Bop: 130-0 Edicte: 4474 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 126-0 Edicte: 4250 AJUNTAMENT DE SERINYÀ - Aprovació inicial de la modificació puntual número 5 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del municipi, parcel·les C/ Torrent
Exercici: 2020 Bop: 122-0 Edicte: 4045 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Delegació de competències a la Presidència