Edictes al BOPG

Exercici: 2022 Bop: 187-0 Edicte: 8535 AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE BUIXALLEU - Aprovació inicial del projecte executiu d'implantació d'una àrea de transferència de residus municipals a la parcel·la 7504539DG6270S0001JA, carrer del Torrent S/N, del II sector Industrial - Gaserans
Exercici: 2022 Bop: 186-0 Edicte: 8370 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits del pressupost 04/2022
Exercici: 2022 Bop: 182-0 Edicte: 8358 AJUNTAMENT DE TORRENT - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 174-0 Edicte: 7924 AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER - Aprovació definitiva de la revisió de preus del projecte de reurbanització de la Travessera del Torrent de la Cellera de Ter
Exercici: 2022 Bop: 157-0 Edicte: 7431 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 04/2022
Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 6813 AJUNTAMENT DE TORRENT - Delegació de competències de l'Alcaldia per a celebració d'un casament
Exercici: 2022 Bop: 143-0 Edicte: 6652 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 137-0 Edicte: 6349 AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER - Aprovació inicial de la revisió de preus del projecte de reurbanització de la Travessera del Torrent de la Cellera de Ter
Exercici: 2022 Bop: 113-0 Edicte: 5266 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4539 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació 2022