Edictes al BOPG

Exercici: 2022 Bop: 12-0 Edicte: 144 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació inicial d'un projecte de desplegament de la xarxa de fibra òptica
Exercici: 2021 Bop: 247-0 Edicte: 10787 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació definitiva del projecte de prevenció d'avingudes del Torrent dels Agustins
Exercici: 2021 Bop: 246-0 Edicte: 10742 AJUNTAMENT DE TORRENT - Delegació de competències de contractació en l'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 244-0 Edicte: 10589 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 242-0 Edicte: 10498 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació Pau Torrent dels Agustins de Bolvir
Exercici: 2021 Bop: 238-0 Edicte: 10372 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació inicial del projecte d'urbanització de la Plaça de l'Ajuntament i cobertura de la riera
Exercici: 2021 Bop: 238-0 Edicte: 10371 AJUNTAMENT DE TORRENT - Delegació de competències del Ple en l'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 235-0 Edicte: 10132 AJUNTAMENT DE BOLVIR - Aprovació definitiva del projecte per a la construcció de quatre nous ponts al Torrent de la carrerada dels Estanys
Exercici: 2021 Bop: 231-0 Edicte: 10183 AJUNTAMENT DE TORRENT - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 4/2021 del pressupost
Exercici: 2021 Bop: 226-0 Edicte: 9865 CONSORCI DE LES GAVARRES - Aprovació definitiva del projecte d'obres de "Restauració de la barraca de can Botifarra", ubicada al Paratge de la Font de l'Alau, al torrent de l'infern de Celrà